Building no 19 ,Mezzanine  3 Mussaffah Shabiya khalifa ME/10,  Abu Dhabi UAE.Telephone: 9712-55-30-277 FAX: 9712-55-30-288   E-mail: admin@smakagt.ae

 

OIL FIELD REGISTRATIONS

 

Abu Dhabi Gas Liquefaction company Ltd .(ADGAS )Reg No :1325

Abu Dhabi Natonal Oil Comapany  (ADNOC) Reg No: 905878

Abu Dhabi Polymers  Co Ltd .(BOROUGE) Reg No :134947

Abu Dhabi Gas Industries Ltd (GASCO) Reg No :908335

Abu Dhabi Oil Refining Company (TAKREER) Reg No :907687